Dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp Tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

 •   09/02/2018 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo đăng Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   06/02/2018 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở  Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Đề án đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025

 •   30/01/2018 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

 •   29/01/2018 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Cơ quan dự thảo: Trung tâm Quản lý cửa khẩu
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/01/2018 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy trình Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

 •   15/01/2018 07:50:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây