Dự thảo Danh mục dự án thu hồi đất năm 2018

 •   18/06/2018 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố

 •   15/06/2018 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/06/2018 12:13:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng ký

Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/06/2018 11:56:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem tại đây:   Nghị quyết   Tờ trình
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   07/06/2018 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng ký

Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị

 •   07/06/2018 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Nghị quyết    Tờ trình 
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035”

 •   04/06/2018 08:43:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Quyết định Phê duyệt quy định phân cấp và phối hợp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   30/05/2018 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
 Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020

 •   30/05/2018 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2020

 •   30/05/2018 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Nghị quyết    Đề án
Đơn vị soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.....

 •   28/05/2018 12:22:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/05/2018 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
 Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/05/2018 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành bộ Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

 •   23/05/2018 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn: Dự thảo   Bộ đơn giá
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Sở Nội vụ dự thảo Quyết định Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn trong tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, loại xuất sắc, loại giỏi, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   09/05/2018 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   04/05/2018 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tư pháp
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường...

 •   02/05/2018 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây