Dự thảo Quyết định Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  

 •   18/10/2017 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến; 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  

 •   18/10/2017 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn  

 •   17/10/2017 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo Dự thảo sửa đổi   NQ 12 sau khi sửa đổi
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia dự thảo: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Bộ đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh

 •   13/10/2017 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Thuyết minh đơn giá  Đơn giá cắm mốc 2017  DONGIADUCMOCBETONG
Đơn vị soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

 •   11/10/2017 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo lấy ý kiến về Đề án "" Đầu tư, nâng cấp phát thanh-truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025"

 •   27/09/2017 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến; 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân

 •   22/09/2017 07:39:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   15/09/2017 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn dự thảo tại đây
Cơ quan dự thảo: Sở Công thương Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây