Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị

 •   23/05/2019 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   23/05/2019 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật

 •   22/05/2019 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

 •   15/05/2019 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   10/05/2019 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 •   07/05/2019 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo Chương trình
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

dự thảo đề án Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   03/05/2019 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo văn bản về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

 •   26/04/2019 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Các ý kiến đóng góp: 0


Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Bãi bỏ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/04/2019 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 312
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   04/04/2019 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản...

 •   03/04/2019 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy định
Đơn vị dự thảo: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Nông nghiệp Công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025

 •   27/03/2019 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Phòng Trồng Trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   20/03/2019 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo 1  Dự thảo 2
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ QĐ số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh

 •   22/02/2019 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Cơ quan dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng vi

 •   28/01/2019 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án thực hiện thay đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không do quỹ BHYT chi trả tại các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/01/2019 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Phần 1   Phần 2   Phần 3
Đơn vị dự thảo: Sở Y tế
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   14/01/2019 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 358
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Công thương
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019

 •   14/01/2019 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, năm 2018

 •   03/01/2019 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết  Phụ lục 1   Phụ lục 2
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

 

Dự thảo Quyết định Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà

 •   26/12/2018 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: UBND TP Đông Hà
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài

 •   26/12/2018 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Cơ quan dự thảo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động...

 •   25/12/2018 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/12/2018 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Xuất nhập cảnh
Đơn vị: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/11/2018 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định  Quy định
Đơn vị dự thảo: Sở Ngoại vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Trưởng phòng, phó Trưởng phòng...

 •   26/11/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khối làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   26/11/2018 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danhTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc UBND các huyện...

 •   23/11/2018 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Dự thảo
Đơn vị soạn thảo: Thanh tra tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây