Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố...

 •   02/11/2018 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   01/11/2018 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2019

 •   01/11/2018 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Danh mục 2019
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/10/2018 07:11:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
 

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   25/10/2018 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Toàn văn dự thảo: Phần 1  Phần 2  Phần 3   Phần 4
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, định mức chi thường xuyên cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định 2017 - 2020 quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND

 •   24/10/2018 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   22/10/2018 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn và nhà công vụ cho giao viên giai đoạn 2018-2021

 •   18/10/2018 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo   Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

 

Dự thảo Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc...

 •   15/10/2018 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn  văn dự thảo: Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ thí điểm tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025

 •   11/10/2018 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo  Nghị quyết    Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   02/10/2018 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo:  Nghị quyết   Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/09/2018 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định
Đơn vị dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   18/09/2018 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quy chế
Đơn vị dự thảo: Công an tỉnh Quảng Trị
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   11/09/2018 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo: Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Ban hành Quy chế xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/09/2018 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định về Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   07/09/2018 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Nội dung toàn văn dự thảo  Quyết định   Quy chế
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, khu phố văn hóa và tương đương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   05/09/2018 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Toàn văn dự thảo xem Tại đây
Đơn vị dự thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây