Thực hiện Quy định tại Văn bản số 3731/UBND-NC ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Quảng Trị

 •   06/12/2016 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo  Toàn văn dự thảo
Cơ quan dự thảo: Sở Xây dựng 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

 •   29/11/2016 01:56:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem nội dung toàn văn dự thảo  Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính

Dự thảo Quyết định về việc quy định cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đông Hà

 •   29/11/2016 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
 

Dự thảo Nghị quyết về thông qua đề án đề nghị công nhận Thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa

 •   29/11/2016 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: UBND huyện Hướng Hóa

Dự thảo Nghị quyết về thông qua đề án đề nghị công nhận Thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa

 •   29/11/2016 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn nội dung dự thảo: Toàn văn dự thảo
Đơn vị dự thảo: UBND huyện Hướng Hóa

Dự thảo Quyết định về việc quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   24/11/2016 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem nội dung toàn văn: Toàn văn dự thảo
- Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017

 •   17/11/2016 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Nội dung toàn văn dự thảo: Toàn văn dự thảo
- Cơ quan dự thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

 •   03/11/2016 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem toàn văn dự thảo tại đây: Toàn văn dự thảo

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   28/10/2016 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem toàn văn tại đây: Quyết định

Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 •   27/10/2016 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem toàn văn dự thảo tại đây: Toàn văn dự thảo

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 •   25/10/2016 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Các ý kiến đóng góp: 0

Xem toàn văn tại đây
- Toàn văn dự thảo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Giải báo chí tỉnh Quảng Trị

 •   25/10/2016 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Các ý kiến đóng góp: 1

Xem toàn văn tại đây
- Toàn văn dự thảo


Các ý kiến góp ý khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây