Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Thứ ba - 20/09/2016 11:05
Xem toàn văn tại đây:
- Toàn văn dự thảo
Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo Điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cổng TTĐT Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị

  Tại Mục c Khoản 1 Điều 1 xin được tham gia góp ý bổ sung thêm:
  Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:
  Ứng dụng công nghệ thông tin:
  70% CBCCVC (chỉ tính VC hành chính) trên toàn tỉnh sử dụng môi trường làm việc qua mạng và hệ thống thông tin dành cho CBCCVC tỉnh.
  Hạ tầng công nghệ thông tin:
  100% các ứng dụng CNTT, các phần mềm dùng chung được cài đặt tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.
  100% văn thư các đơn vị được trang bị máy scan và máy tính kết nối mạng Internet để tham gia gửi nhận văn bản qua mạng.
   
  Tại Mục 2.3 Khoản 2 Điều 1 xin được tham gia góp ý bổ sung thêm:
  Nội dung quy hoạch
  a) Ứng dụng công nghệ thông tin
  Cơ quan nhà nước:
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước:
  - Nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý, điều hành tại địa phương, là công cụ chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo tỉnh và là kênh thông tin cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, về hoạt động của lãnh đạo tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giao tiếp với chính quyền,… tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước của Chính phủ và của tỉnh đặt ra.
  - Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng tập trung và tích hợp cơ chế tài khoản đăng nhập SSO (single sign on) cho các phần mềm dùng chung của tỉnh.
   
  Tại Mục 3.3 Khoản 3 Điều 1 xin được tham gia góp ý bổ sung thêm:
  a) Ứng dụng công nghệ thông tin
  100% các phần mềm dùng chung của tỉnh được tích hợp cơ chế SSO (single sign on)
  100% CBCCVC (chỉ tính VC hành chính) trên toàn tỉnh sử dụng môi trường làm việc qua mạng và hệ thống thông tin dành cho CBCCVC tỉnh.
   

  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2020

   (Kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)
  Đơn vị tính: tỷ đồng
  TT Nội dung dự án Đơn vị chủ trì Quy mô Mục tiêu Thời gian thực hiện Phân bổ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 Tổng kinh phí  
  Ngân sách Trung ương Ngân sách địa phương Doanh nghiệp, Xã hội hóa  
   
  III Công nghệ thông tin            
  2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước            
  2.1 Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng tập trung và tích hợp cơ chế tài khoản đăng nhập SSO (single sign on) cho các phần mềm dùng chung của tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng tập trung của tất cả CBCCVC trên toàn tỉnh với gần 30.000 tài khoản cá nhân và tích hợp cơ chế tài khoản đăng nhập SSO (single sign on) cho tất cả các phần mềm dùng chung của tỉnh đang cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Mỗi CBCCVC chỉ cần sử dụng 1 tài khoản người dùng cá nhân (tài khoản thư điện tử công vụ) để truy cập tất cả các phần mềm dùng chung của tỉnh đang cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh thông qua cơ chế đăng nhập 1 lần SSO (single sign on) 2017 - 2018   0,4   0,4  
   
   
   

    Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị   28/10/2016 09:30

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây