Dự thảo 2 Nghị quyết của Sở Khoa học và Công nghệ về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết Quy định về định mức lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ

Thứ sáu - 16/02/2024 07:45
Toàn văn dự thảo: Công văn lấy ý kiến 2 Nghị quyết 
                              Dự thảo Nghi quyết về định mức thực hiện nhiệm vụ KHCN
                              Dự thảo Tờ trình thay thế Nghị quyết 163             
                              Dự thảo Tờ trình Nghị quyết về định mức thực hiện nhiệm vụ KHCN 
                             Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 163
Đơn vị dự thảo: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Công văn, Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND
ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 và Dự thảo Nghị quyết Quy định về định mức lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân trong tỉnh.

 

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây