Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Thứ năm - 21/11/2019 09:57
Toàn văn dự thảo: Dự thảo    Đề án
Đơn vị dự thảo: Sở Nội vụ
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
Sở Nội vụ Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Hoàng Văn Đô

  Kính gửi: Ban soạn thảo. Qua nghiên cứu dự thảo. Bản thân tôi xin góp ý kiến như sau: Rất mong Ban soạn thảo tiếp thu.
  1. Về số lượng, chức danh, chế độ không chuyên trách xã:
  Đề nghị Xem xét bố trí sô lượng 10 người cho phù hợp, đặc biệt bổ sung chức danh Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ ở xã phương loại 3. Thực tế các xã phương loại 3 từ năm 2004 đến nay thực hiện các VB của TW và của tỉnh đã bố trí chức danh này, có người đang công tác 15 năm. Vì đây là chức danh mang tính chuyên môn, phù họp với tất cả các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Nghị định về công tác VT hiện hành. Không thể bố trí VP-TK kiêm nhiêm sẽ không đảm bảo chuyên môn và công việc quản lý, lưu trũ và thực hiện nghiệp vụ VT đảm bảo bí mật nhà nước. Việc bố trí 5 đoàn thể chính trị xã hội 5 chức danh là không cần thiết, các đoàn thể thực tế hoạt động rất nhàn rổi, một chủ tịch chuyên trách thời gian hoạt động đã nhàn rổi, mang tính phong trào, vì vậy 5 đoàn thể này nên bố trí ghép cấp phó và nâng phu cấp lên cho cấp phó hoặc bố trí chức danh Văn phòng phụ trách khối Mặt trận. Ví dụ: nên bố trí PCT MT kiểm cả Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh hoạc Văn phòng tham mưu giúp việc cho Khối mặt trận sẽ giảm được 3 chức danh đỡ tốn kém lãng phí ngân sách và tăng 01 chức danh nhà nước phụ trách  VT-LT-TQ ở xã, phường, thị trấn loại 2, 3.
  2. Về số lượng chức danh, mức phụ cấp thôn. Đồng ý như dự thảo. Nhưng về phụ cấp đề nghị bố trí một mức giống nhau. Vài trò của chi bộ, Trưởng thôn, Mặt trận hoạt động không thể tất rời. Vị trí của Trưởng ban CTMT rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ theo  quy định Luật MT, hầu như ngày nào cũng có việc, trong đó vận động quỹ người nghèo hết sức vất vã và thực hiện nhiều công việc heo quy định của Luật theo chức năng giám sát và phản biện, tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bầu cử HĐND, Quốc hội các cấp, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết va các phong trào thi đua khác. Nhưng dự thảo lại bố trí phụ cấp thấp hơn là không công bằng. Đề nghị bố bí mức phụ cấp 3,0 chia đều 3 chức danh.
  3. Đề nghị Ban soạn  thảo quan tâm đưa vào khoản quỹ hoạt động và phụ cấp cho BCH Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi thôn. Đây là tổ chức xã hội, Luật cao tuổi đang quan tâm đến Người cao tuổi vì vậy cần bổ sung đưa vào để hỗ trợ động viên những người làm công việc "Cây cao bống cả", tạp hợp người cao tuổi.

  4. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác.
  - Các chức danh người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác do không được tiếp tục quy định trong Nghị quyết HĐND tỉnh lần này hoặc do dôi dư khi giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách; khi nghỉ việc được hổ trợ mỗi năm công tác một tháng phụ cấp hiện hưởng. Sửa lại như sau:  khi nghỉ việc được hổ trợ mỗi năm công tác tương ứng với một tháng phụ cấp hiện hưởng.
   

    Hoàng Văn Đô   22/11/2019 09:19
 • Hoàng Văn Đô

  BAN SOẠN THẢO NÊN NÊN NGHIÊN CỨU CHỈNH SỮA CHO PHÙ HỢP
  Đề nghị bố trí người hoạt động không chuyên trách xã như sau: 10 người đối với xã loại 3. Các chức khác theo Dự thảo. Nhưng cần bố trí nưu sau:
  - Phó các đoàn thể kiêm nhiệm thêm chức danh: Hội thập đỏ, Hội người cao tuổi không cần bố trí Hội BT-TT xã vì đã có cán bộ LĐTBXH và tăng phụ cấp lên và giảm được 2 người tiết kieejmm được ngân sách. Phó các đoàn thể rất nhàn rỗi vì vậy cần bố trí kiểm nhiệm
  - Bố trí lại chức danh: VT-LT-TQ xã đây là chức danh nên bố trÝ độc lập, VP-TK kiêm nhiệm sẽ không đảm bảo, vì theo chức năng nhiệm vụ VT tổ chức quản lý VB đi đến, quản lý sử dụng con dấu và thực hiện nhiệm vụ lưu trữ là không thể thiêu trong hoạt động cơ quan Nhà nước và đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ nên bố trí độc lập VT-LT-TQ của HĐND-UBND là phù hợp. 
  - Chức danh Đài truyền thanh nên bố trí công chức VHTT kiêm nhiệm, nếu bố trí độc lập thấy lãng phí vì hàng tháng chỉ tuyên truyền một 2 buổi nhưng hưởng phụ cấp.
  - Chức danh công chức VP-TK ở xã loại 3 nên bố trí 1 ng­uoi  công chức và 01 người không chuyên trách phụ trách VT-LT-TZ sẽ giảm được ngân sách Nhà nước và chức danh VHXH nên  bố trí 2 người công chức sẽ phù hợp với thực tế công việc hiện nay

    Hoàng Văn Đô   05/12/2019 08:42

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây