Dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND

Thứ hai - 31/10/2016 07:59
Xem toàn văn dự thảo tại đây: Toàn văn dự thảo
Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Nguyễn Văn Hiền

  Góp ý về dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND  ngày 31/5/2013 về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020, như sau:
  1. Về nội dung chính: Không có ý kiến.
  2. Về thể thức văn bản:
  - Đề nghị Ban soạn thảo văn bản nghiên cứu Chương V về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và Mẫu số 36, Phụ lục I. “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp)của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy,  tại Phần căn cứ của văn bản:
  - Đưa căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 lên trên căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
  - Căn cứ ban hành văn bản được thể hiện bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 14, trình bày dưới phần tên của văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.)./.
   

    Nguyễn Văn Hiền   31/10/2016 16:23

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây