Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2017

Thứ năm - 10/11/2016 09:38
Xem toàn văn dự thảo tại đây: Dự thảo Nghị quyết  Danh mục
Đơn vị dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất  và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,  đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2017. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Nguyễn Văn Hiền

  Góp ý về Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2017.

  Kính đề nghị Ban soạn thảo của cơ cơ quan dự thảo văn bản nghiên cứu một số nội dung như sau:

  1. Về thể thức văn bản:
  Đề nghị nghiên cứu Chương V về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật;  Mẫu số 16, 17 tại Phụ lục I của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  2. Tại Phần căn cứ của văn bản:
  - Thứ nhất, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đã thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  - Thứ hai, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đã thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004.
  Vậy, kính đề nghị Ban soạn thảo khi soạn thảo các văn bản QPPL không sử dụng Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 để làm căn cứ ban hành văn bản./.


   

    Nguyễn Văn Hiền   18/11/2016 10:09

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây