Dự thảo Quyết định bãi bỏ Điểm d, Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021.QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính Quảng Trị

Thứ năm - 13/01/2022 10:47
Toàn văn dự thảo: dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
Sở  Tài chính Dự thảo Quyết định bãi bỏ Điểm d, Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021.QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Trị.
Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây