Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ năm - 29/09/2016 14:51
Xem toàn văn tại đây:
- Toàn văn dự thảo
Sở Công thương dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 


 

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Linh

  - Về thể thức trình bày văn bản: Đề nghị sửa lại vì hoàn toàn không đúng với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (số, ký hiệu; căn cứ pháp lý; nơi nhận; bố cục; lỗi chính tả...).
  - Về quy định thủ tục hành chính: Tại Luật Ban hành văn bản QPPL có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 có quy định , tại khoản 4 Điều 14 quy định: Những hành vi nghiêm cấm trong ban hành văn bản QPPL: “Quy định thủ tục hành chính trong …., Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, quyết định của UBND cấp tỉnh,…, trừ trường hợp được giao trong Luật”. như vậy trường hợp này không được quy định thủ tục hành chính đề nghị xem xét lại nội dung của dự thảo Quyết định
  - Về mặt nội dung: Có nhiều nội dung không phù hợp với quy định tại Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ (dự thảo chứ nêu rõ đối tượng áp dụng, điều 3  dự thảo ....)

    Linh   07/10/2016 15:38
 • linh

  - Về thể thức: Không đúng đề nghị cơ quan soanh thảo sửa lại cho phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của chính phủ
  - Về nội dung đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại cho phù hợp với Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Về phát triển và quản lý chợ
  - Về Thủ tục hành chính đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ nội dung này vì không phù hợp với quy định tại điều 14 luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

    linh   10/10/2016 08:44
 • Nguyễn Văn Hiền

  Góp ý về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như sau:

  1. Về nội dung: Không có ý kiến góp ý, lý do: Vì dự thảo quyết định này do Ban soạn thảo của cơ quan chuyên môn dự thảo về nội dung văn bản nó thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung.

  2. Về thể thức văn bản: đề nghị Ban soạn thảo của cơ cơ quan chuyên môn soạn thảo văn bản nghiên cứu Chương V về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và Mẫu số 19, Phụ lục số I. Mẫu: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...);  Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  3. Tại Phần căn cứ của văn bản: Hiện nay, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 thay thế Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Vậy, đề nghị Ban soạn thảo khi soạn thảo văn bản QPPL không sử dụng căn cứ Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004.

   

    Nguyễn Văn Hiền   24/10/2016 15:17

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây