Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Thứ ba - 29/11/2016 13:56
Xem nội dung toàn văn dự thảo  Toàn văn
Đơn vị dự thảo: Sở Tài chính
Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBNd tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Nguyễn Văn Hiền

  Góp ý về dự thảo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, như sau:

  1. Về thể thức văn bản và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật: Kính đề nghị Ban soạn thảo văn bản nghiên cứu Chương V về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và Mu số 19, Phụ lục I. Mu: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...);  Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo Quyết định của UBND cấp tỉnh” của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  2. Tại Phần căn cứ của văn bản: Còn thiếu “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015”, Vậy, đề nghị Ban soạn thảo đưa thêm căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 vào dự thảo của văn bản.
  3. Tại phần “Nơi nhận” của dự thảo Quyết định: Chưa có tên của cơ quan Công báo, được quy định tại Khoản 1, Điều 67  Chương V về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP./.

    Nguyễn Văn Hiền   05/12/2016 14:36

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây