Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 14/09/2020 09:10
Toàn văn nội dung:  Dự thảo
Đơn vị dự thảo: Sở Xây dựng
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
Sở Xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Bùi Hải Lân

  Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.
   Tôi xin tham gia ý kiến như sau:
  - In đậm tiêu đề cùa Điều 2.Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng”.
  - Tại khoản 2 Điều 4:
  + Đoạn thứ nhất sửa đổi như sau: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  + Bỏ toàn bộ đoạn thứ hai: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Trên đây là ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tham khảo, tổng hợp trình UBND tỉnh./.
   

    Bùi Hải Lân   15/09/2020 14:23

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây