Dự thảo Tờ trình và Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 25/03/2024 15:42
Toàn văn dự thảo:  Tờ trình   Quyết định   Công văn
Đơn vị dự thảo: Văn phòng UBND tỉnh
Thời gian tham gia ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải
Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Tờ trình và Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân trong tỉnh.

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây