Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ ba - 25/10/2016 14:20
Xem toàn văn tại đây
- Toàn văn dự thảo
Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Nguyễn Văn Hiền

  Góp ý về dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, như sau:

  1. Về nội dung: Không có ý kiến.

  2. Về thể thức văn bản: đề nghị Ban soạn thảo của cơ cơ quan chuyên môn soạn thảo văn bản nghiên cứu Chương V về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và Mẫu số 19, Phụ lục số I. Mẫu: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...);  Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  3. Tại Phần căn cứ của văn bản: Hiện nay, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 thay thế Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Vậy, đề nghị Ban soạn thảo khi soạn thảo văn bản QPPL không sử dụng Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 làm căn cứ./.

    Nguyễn Văn Hiền   31/10/2016 07:30
 • Nguyễn Thanh Bình

  1.       Ngày 14/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 678/QĐ-UBND về việc  sáp nhập Trung tâm Công báo tỉnh vào Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị. Vì vậy: tại mục Nơi nhận của dự thảo Quyết định nên sửa cụm từ “Trung tâm Công báo tỉnh” thành “Trung tâm Tin học tỉnh”.
   
  2.       Theo Điều 5 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ  thì cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Căn cứ Nghị định 24/2014 này của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 8000/VPCP-HC ngày 23/9/2016 nêu rõ trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị chủ trì triển khai xây dựng, vận hành và  thường trực Ban biên tập thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
   Nên các  nội dung sau cần chỉnh sửa lại:
  - Mục h thuộc điểm 12 của Điều 2 (Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông) sửa lại như sau:
  Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh  để đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của các đơn vị ; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của UBND tỉnh
            Nguyên văn của mục h là: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Cổng thông tin điện tử/ trang thông tin điện tử (website) của UBND cấp tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của UBND tỉnh.
           - Mục k thuộc điểm 12 của Điều 2 (Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông) sửa lại như sau:
  Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (Bỏ nội dung: là cơ quan thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh).
  Nguyên văn của mục k là: Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và cơ quan thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
   

    Nguyễn Thanh Bình   31/10/2016 14:23

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây