Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ năm - 22/09/2016 16:50
Xem toàn văn tại đây:
- Toàn văn dự thảo
Sở Tư pháp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐÓNG GÓP

 

 • Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị

  Góp ý dự thảo: QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Góp ý 1:

  Tại Khoản 3 điều 7 của dự thảo có nội dung:
  3. Trách nhiệm công bố thủ tục hành chính:
  - Quyết định công bố sau khi ký ban hành hoặc ký xác thực, Văn phòng UBND tỉnh gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo, Sở Tư pháp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp để theo dõi, quản lý; đồng thời công khai trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
   
  Xin được tham gia góp ý như sau:
  3. Trách nhiệm công bố thủ tục hành chính:
  - Quyết định công bố sau khi ký ban hành hoặc ký xác thực, Văn phòng UBND tỉnh gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo, Sở Tư pháp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp để theo dõi, quản lý; đồng thời công khai trên Chuyên mục Dịch vụ công của Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã đặt liên kết với chuyên mục Dịch vụ công của Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
   
  Lý do góp ý: Để đảm bảo CSDL của Bộ TTHC trên địa bàn tỉnh được thống nhất về nội dung và thời gian đăng tải
   
  Góp ý 2:

  Tại khoản 1 và khoản 2 điều 8 của dự thảo có nội dung:
  1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
  Đăng tải công khai toàn bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, bảo đảm việc tìm kiếm, tra cứu thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả.
  2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã
  - Đăng tải các thủ tục hành chính đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có Trang thông tin điện tử).
   
  Xin được tham gia góp ý như sau:
  1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
  Đăng tải công khai toàn bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên Chuyên mục Dịch vụ công của Cổng thông tin điện tử tỉnh, bảo đảm việc tìm kiếm, tra cứu thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả.
  2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã
            - Chia sẻ liên kết (link) từ Chuyên mục Dịch vụ công của Cổng thông tin điện tử tỉnh đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có Trang thông tin điện tử).
   
  Lý do góp ý: Để đảm bảo CSDL của Bộ TTHC trên địa bàn tỉnh được thống nhất về nội dung và thời gian đăng tải
   
  Góp ý 3:

  Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của dự thảo có nội dung:
  2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện việc công khai, cập nhật các thủ tục hành chính đã công bố; duy trì và đăng tải thường xuyên các thông tin liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
  3. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố.
   
  Xin được tham gia góp ý như sau:
  2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện việc công khai, cập nhật các thủ tục hành chính đã công bố; duy trì và đăng tải thường xuyên các thông tin liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Chuyên mục Dịch vụ công của Cổng thông tin điện tử tỉnh
  3. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố.
   
  Lý do góp ý: Cổng thông tin điện tử tỉnh hằng ngày phục vụ người dân với hơn 5000 lượt truy cập và hơn 1000 CBCCVC đăng nhập. Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến rất hiệu quả.

    Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị   10/10/2016 15:28

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

 

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây